Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Jihočeské hipostezky

Informace o hipoturistice (trasy, mapy, zastavení) v Jihočeském kraji naleznete zde.

logo

Rekonstrukce areálu fary (IKS Malenice)

Jsme partnery v projektu "Rekonstrukce areálu fary" v Malenicích a její přestavby na informační a kulturní středisko.


Více informací je k dispozici zde.

 

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Jihozápad a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP

sídlo/kontaktní adresa: 

Archiváře Teplého 102, 387 06  Malenice

telefon: 

383 390 134,
724 058 536

e-mail: 

info@krajempodsumavou.cz,        info@chanceinnature.cz

www.chanceinnature.cz
 

 logo chance

Najdete nás na facebooku

logo facebook

Partneři

logo MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech

Poznej Pošumaví

logo mas pošumaví

Obsah

BURSOVO SELSKÉ BAROKO

Libotyně, č.p.24Dvory, č.p.1

Radhostice,č.p.23Lipovice,č.p.4

 

 


Dílo Jakuba Bursy:
Dílo Jakuba Bursy je rozprostřeno v oblasti Volyňsko-Vlachobřezska. Za dvacet let svého působení vytvořil a přetvořil nemalý počet staveb. Některé z nich zůstaly dochovány téměř v původním stavu, jiné utrpěly menšími a bohužel mnohdy i zásadními změnami.

Nejnáročnějším a velmi zajímavým dílem Jakuba Bursy jeTvrzice, č.p.11 usedlost č.p. 6 - u Dudáků v Libotyni, která je jak po výtvarné stránce, tak zejména po téma tické stránce řazena mezi nejzajímavější a nejpůsobivější štíty lidové architektury vůbec. Tento statek k

oupil roku 1830 Jakub Dudák a dal jej v roce 1845 nákladně od základů nově přestavět. Stavení vyniká honosným průčelím domu, ozdobným nástavcem nad vraty, vysokou nástavbou obydlí, nad nímž jsou sýpky, a hlavně překrásně zdobeným štítem. Kromě oŠumavské Hoštice, č.p.25bvyklých prvků je ústředním tématem výzdoby štítu poutavé znázornění aktu umučení Krista i s nástroji, kterými byl Kristus mučen, např. kladivo, kleště, hřebeny, důtky, kopí zkřížená s bodlem, i žebřík, který sloužil k sundání Kristova těla z kříže. Dva andílkové s kalichy a dva andělé, kteří z obou stran kříže chtějí do nádob zachytit kapající Kristovu krev. Zajímavé jsou i další detaily, jako např. lebka symbolizující smrt, had nesoucí symbol prvotního hříchu, ale i zámek od řetězu, jímž měl být spoután, nádoby na různé masti či kalich utrpení. Jiřetice, č.p.4Celá kompozice byla údajně provedena v barvách a odlišována polychromií, což se s pozdějšími nátěry postupně měnilo. Tento dům byl bohužel částečně upraven za druhé světové války a dalších změn se dočkal také ve druhé polovině 20. století, což se negativně projevilo na původním vzhledu.

Zajímavá je i přestavba bývalé kovárny a hospody č.p. 24 v Libotyni se štítem zdobeným jednotlivými atributy kovářské živnosti (kovadlinou, kleštěmi, měchem…), Předslavice,č.p.4ale také andílky, smrčky a dalšími. Na štít Bursa uvedl iniciály tehdejšího majitele kováře Tomáše Kouby a mezi menší okna nápis: RENOWACY.GB LETA PANE 18 42 RUO 24 (GB znamenalo jméno Jakub Bursa a RUO mělo být numero.)

Další velmi významnou přestavbou je jeden z nejhonosnějších a také pravděpodobně z Bursova díla jeden z nejznámějších statek č.p. 4 v Jiřeticích, místně nazývaný Boškovou živností. Tato usedlost je dochována v původním stavu, v průběhu let se měnila jen barva nátěru. V současnosti je vymalována modrou barvou v kombinaci s bíle natřeným dekorem.Vlachovo Březí, č.p.21

Mezi další zajímavé stavby, se kterými se můžeme v Bursově regionu setkat, patří např. č.p. 15 - bývalý hostinec v Kovaníně (ze staré výzdoby se však bohužel zachovalo velmi málo), zemědělská usedlost č.p. 27 („Chalupouc živnost“) v Bušanovicích nebo návesní kapička se zvonicí v Libotyni. V Dolních Nakvasovicích je památkou usedlost č.p. 9 - tzv. statek Tvrzických, č.p. 12 - tzv. u Plachtů v Jiřeticích, č.p. 1 (nebo 11) - tzv. u Hesů ve Dvorech přestavba v Lipovici statku č.p. 4 „u Hažmourů“, tzv. Kahovcova živnost - č.p. 13 v Bušanovicích, č.p. 4 a č.p. 18 v Předslavicích a v Čepřovicích je od Jakuba Bursy postavena zemědělská usedlost č.p. 17.Libotyně, č.p.6

Někdy se za Bursovo dílo považuje i unikát a chlouba jihočeské lidové architektury hostinec č.p. 4 v Miloňovicích. Ač slohový styl výzdoby štítu je příznačný pro Jakuba Bursu, existují fakta, která jeho autorství zpochybňují. Možným autorem může být Bursův otec. 

Udělejte si výlet za dílem stavitele Jakuba Bursy.

VÍCE informací o životě a díle Jakuba Bursy naleznete ZDE.

ZPĚT

 

TEXT: Mgr. Vendula Poláková

Použitá literatura k textu:
Anonymní spis zapůjčený k nahlédnutí v Městském muzeu ve Volyni
BROŽ, JOSEF: Zedník umělec, tvůrce svérázu jihočeské vesnice. Národopisný
Věštník Českoslovanský, ročník XXIV., číslo 1. – 2., rok 1931
BROŽ, JOSEF: Selský barok , Praha, 1938
BROŽ, JOSEF a HORÁK, JAN KŘTITEL: Zedník G. Bursa. Fotografie Tomáš
Zdražil, J.K. Horák, T. Turek, Obecní úřad ve Vlachově Březí, 2004
KOL. AUTORŮ: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách.
První vydání, Praha, Academia, 2004
LANGER, JIŘÍ a VAŘEKA, JOSEF: Naše lidové stavby. První vydání, Praha,
Albatros, 1983
MENCL, VÁCLAV: Lidová architektura v Československu.První vydání, Praha,
Academia, 1980
PEŠTA, JAN: Encyklopedie českých vesnic II. První vydání, Praha, Libri, 2004
POLÁKOVÁ, VENDULA: Lidová architektura dnes (Diplomová práce), 2008
VODĚRA, SVATOPLUK a ŠKABRADA, JIŘÍ: Jihočeská lidová architektura. První
vydání, České Budějovice, Jihočeské nakladatelství, 1986

Fotografie: Daniel Havlík, Josef Pecka