Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Jihočeské hipostezky

Informace o hipoturistice (trasy, mapy, zastavení) v Jihočeském kraji naleznete zde.

logo

Rekonstrukce areálu fary (IKS Malenice)

Jsme partnery v projektu "Rekonstrukce areálu fary" v Malenicích a její přestavby na informační a kulturní středisko.


Více informací je k dispozici zde.

 

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Jihozápad a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP

sídlo/kontaktní adresa: 

Archiváře Teplého 102, 387 06  Malenice

telefon: 

383 390 134,
724 058 536

e-mail: 

info@krajempodsumavou.cz,        info@chanceinnature.cz

www.chanceinnature.cz
 

 logo chance

Najdete nás na facebooku

logo facebook

Partneři

logo MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech

Poznej Pošumaví

logo mas pošumaví

Obsah

Evropsky významné lokality na území DSO Prachaticko

Blanský les
Libín
Kralovické louky
Prachatice - kostel 
Šumava


 Blaský lesPřástevník kostivalový

 • poloha: Smědeč, Dobročkov (rozsáhlé území severně od Českého Krumlova, Zahrnuje téměř celou CHKO Blanský les a navazující údolí řeky Vltavy v úseku mezi Českým Krumlovem a Boršovem nad Vltavou)
 • rozloha: 22240,7473 ha
 • význam: polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, lesy na svazích, sutích a v roklích, eurosibiřské stepní doubravy, dubohabřiny, panonské stepní trávníky, nížinné až horské vodní toky,lokalita přástevníka kostivalového, hořečku českého

 

 Libín

 • poloha: strmé severovýchodní svahy hory Libín, 2-3,5 km jihovýchodně od náměstí v Prachaticích
 • Jedle bělokorározloha: 132.5738 ha
 • význam: velmi hodnotné a plošně rozsáhlé lesy s přirozenou druhovou skladbou a se zastoupením vitální populace jedle; Porosty mají místy až pralesovitý charakter; Značnou část lokality tvoří PR Libín

 

 

 Kralovické louky

 • poloha: Kralovice (Nebahovy)
 • rozloha: 4,8294 ha
 • význam: lokalita hořečku českého

 

 Prachatice - kostelNetopýr velký

 • poloha: kostel sv. Jakuba leží v historickém jádru města Prachatice
 • rozloha: 0.0776 ha
 • význam: regionálně významná letní kolonie netopýra velkého

 

 •  Šumava

 • poloha: Albrechtovice, Hlásná Lhota, Horní Záblatí (Záblatí), Dobročkov (Ktiš), Chlístov
 • rozloha: 171866.1140 ha
 • význam: rašelinný les, aktivní vrchoviště, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy Vydra říčnítemperátní a boreální Evropy, smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech, lokalita chráněných druhů rostlin (hořeček mnohotvarý český, srpnatka fermežové ) a živočichů jako vydra říční , netopýr velký, vrápenec malý, vranka obecná, mihule potoční, perlorodka říční, střevlíkVranka obecná Ménetriesův

 

 

 

 

 

 

ZDROJ:

www.natura2000.cz
obrázky: Naše příroda, vydavatel Reader's digest Výběr, Praha 2000