Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Jihočeské hipostezky

Informace o hipoturistice (trasy, mapy, zastavení) v Jihočeském kraji naleznete zde.

logo

Rekonstrukce areálu fary (IKS Malenice)

Jsme partnery v projektu "Rekonstrukce areálu fary" v Malenicích a její přestavby na informační a kulturní středisko.


Více informací je k dispozici zde.

 

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Jihozápad a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP

sídlo/kontaktní adresa: 

Archiváře Teplého 102, 387 06  Malenice

telefon: 

383 390 134,
724 058 536

e-mail: 

info@krajempodsumavou.cz,        info@chanceinnature.cz

www.chanceinnature.cz
 

 logo chance

Najdete nás na facebooku

logo facebook

Partneři

logo MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech

Poznej Pošumaví

logo mas pošumaví

Obsah

Zvláště chráněná území na území DSO Prachticko

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES
Přírodní rezervace ČERTOVA STRÁŇ
Přírodní rezervace DOBROČKOVSKÉ HADCE
Přírodní památka IRŮ DVŮR
Přířodní rezervace KRALOVICKÉ LOUKY
Přířodní rezervace LIBÍN
Přířodní rezervace MILETÍNKY
Přířodní památka POD OSTROU HOROU
Přířodní památka POD VYHLÍDKOU
Přířodní památka POD VYHLÍDKOU II
Přířodní památka POD STÁDLA
Chráněná krajinná oblast ŠUMAVA
Přířodní památka TISY U CHROBOL
Přířodní památka UPOLÍNY
Přířodní památka U POUSTEVNÍKA
Přířodní památka ŽIŽKOVA SKALKA
 


 Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES

 • poloha: Smědeč, Dobročkov (Ktiš)
 • rozloha: 21235.0000 ha
 • předmět ochrany: dobře zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s harmonicky vyváženým přírodním prostředím, které není příliš narušeno negativními vlivy lidské činnosti; zachována přirozená lesní společenstva; zajímavá a druhově pestrá je flóra a vegetace vápencových ostrůvků, které hostí rovněž pozoruhodnou faunu hmyzu a měkkýšů; svéráznou flóru a faunu najdeme také na výstupech hadců. V CHKO bylo dosud zjištěno asi 900 druhů cévnatých rostlin

   

 Přírodní rezervace ČERTOVA STŘÁŇ

 • poloha: Řepešín (Záblatí)
 • rozloha: 20.3400 ha
 • předmět ochrany:  kaňon Boubínského potoka s jedlovými a suťovými porosty Přírodní rezervace DOBROČKOVSKÉ HADCE

 • poloha: Dobročkov (Ktiš)
 • rozloha: 16.1514 ha
 • předmět ochrany: svahové louky na hadcovém podkladu s typickou květenou

 kosatec sibiřský

 Přírodní památka IRŮ DVŮR

 • poloha: Prachatice
 • rozloha: 2.6957 ha
 • předmět ochrany: louky a pastviny s prstnatcem májovým a kosatcem sibiřským

 

 Přířodní rezervace KRALOVICKÉ LOUKY

 • poloha: Kralovice (Nebahovy)
 • rozloha: 6.1230 ha
 • předmět ochrany: zrašelinělé svahové louky s bohatou květenou

 

 Přířodní rezervace LIBÍN

 • poloha: Prachatice
 • rozloha: 68.9900 ha
 • předmět ochrany: zbytek horského suťového lesa


 Přířodní rezervace MILETÍNKY

 • poloha: Křížovce u Ktiše
 • rozloha: 42.5000 ha
 • předmět ochrany: hadcové území s typickou květenou

 
 Přířodní památka POD OSTROU HOROU

 • poloha: Záhoří (Chroboly)
 • rozloha: 7.9465 ha
 • předmět ochrany: mokřadní louky s kosatcem sibiřským

 

 Přířodní památka POD VYHLÍDKOU

 • poloha: Nebahovy
 • rozloha: 1.2916 ha
 • předmět ochrany: chráněné území zaměřené na výuku k ochraně přírody

 
 Přířodní památka POD VYHLÍDKOU II

 • poloha: Jelemek (Nebahovy)
 • rozloha: 0.4968 ha
 • předmět ochrany: ochrana areálu Stanice mladých přírodovědců

 
 Přířodní památka POD STÁDLA

 • poloha: Stádla (Prachatice)
 • rozloha: 0.6932 ha
 • předmět ochrany: kamenitý svah s bohatým výskytem prstnatce bezového

 

 Chráněná krajinná oblast ŠUMAVA

 • poloha: Drslavice, Kratušín, Chlístov, Horní Záblatí, Hlásná Lhota, Albrechtovice, Prachatice, Šumavské Hoštice
 • rozloha: 99 624 ha (tvoří ochranné pásmo NP)
 • předmět ochrany: typické ekosystémy středoevropské horské krajiny, zejména lesy, ledovcová jezera, rašeliniště a horské louky, včetně všech jejich vývojových stádií

 

 Přířodní památka TISY U CHROBOLtis červeny

 • poloha: Chroboly
 • rozloha: 2.4900 hachrobolské tisy
 • předmět ochrany: smíšený lesní porost s větším zastoupením tisu

 

 Přířodní památka UPOLÍNY

 • poloha: Prachatice
 • rozloha: 0.4184 ha
 • předmět ochrany: vlhká louka s bohatou květenou, hlavně upolínem evropským

 

 Přířodní památka U POUSTEVNÍKA

 • poloha: Rohanov (Chroboly)
 • rozloha: 4.4545 ha
 • předmět ochrany: podmáčené smrčiny a olšiny s bohatou květenou


 Přířodní památka ŽIŽKOVA SKALKA

 • poloha: Prachatice
 • rozloha: 0.3019 ha
 • předmět ochrany: výchoz křemencové žíly, vyhlídkový bod

 

 

ZDROJ:
databáze AOPK