Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Jihočeské hipostezky

Informace o hipoturistice (trasy, mapy, zastavení) v Jihočeském kraji naleznete zde.

logo

Rekonstrukce areálu fary (IKS Malenice)

Jsme partnery v projektu "Rekonstrukce areálu fary" v Malenicích a její přestavby na informační a kulturní středisko.


Více informací je k dispozici zde.

 

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Jihozápad a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP

sídlo/kontaktní adresa: 

Archiváře Teplého 102, 387 06  Malenice

telefon: 

383 390 134,
724 058 536

e-mail: 

info@krajempodsumavou.cz,        info@chanceinnature.cz

www.chanceinnature.cz
 

 logo chance

Najdete nás na facebooku

logo facebook

Partneři

logo MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech

Poznej Pošumaví

logo mas pošumaví

Obsah

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI DSO VĚNEC

 

J O S E F     Z Í T E K 

(4.4.1832 Karlín - 2.8.1909 Praha)

Josef Zítek

Josef Zítek se narodil 4. dubna 1832 v Praze na Karlíně. Svého otce nepoznal – narodil se v době, kdy v Praze řádila cholera a jeho otec byl jednou z mnoha obětí. V roce 1839 se rodina stěhuje na malostranskou Kampu, do domku advokáta Pinkzámek Lčovicease, u kterého se pravidelně scházejí čeští umělci a právě jeden z nich, Josef Mánes, odhalil výtvarné nadání Josefa Zítka.

Po ukončení povinné školní docházky a po 2 letech na Stavovské reálce se v roce 1848 zapsal na pražskou polytechniku na obor pozemního stavitelství, kterou ukončil v roce 1851. Zde získal pouze technické znalosti, a proto se vydává na několik let do Vídně na Akademii výtvarných umění. V roce 1854 úspěšně končí svá studia a učí se zednickému řemeslu, v roce 1855 obdržel od dvorního stavitele Leopolda Mayera výuční vysvědčení. V únoru 1859 se Zítek vydává do Itálie, kde 4 roky studuje antické a renesanční památky. Z tohoto období jsou nejzajímavější kresby paláce v Gubbio, rozkreslené stropy římské vily Farnese.kamenný most Malenice, dílo J.Zítka

Po návratu v roce 1862 supluje na vídeňské Akademii a díky místním profesorům začíná tíhnout k renesanci, která se stala inspirací všech jeho vrcholných děl. Za 39 let svého pedagogického působení vychoval celou řadu vynikajících architektů, např.: Wiehla, Zeyera, Polívku, Engla, Fantu, Janáka či Roita. V roce 1906 obdržel doktorát za své celoživotní dílo od německé techniky. V posledních desetiletích svého života působil v různých památkových a uměleckých komisích. Byl předsedou stavebního výboru pro dostavbu hradu Karlštejna, předsedou uměleckého odboru Jednoty pro dostavění katedrály sv. Víta v Praze, zakládajícím členem klubu Za starou Prahu. Během svého života vytvořil řadu zajímavých kostel se hřbitovem Maleniceprojektů a děl. Např.: Rudolfinum, římskokatolický kostel v Rakové na Slovensku, výletní restaurace Rudolfov, oltář sv. Jana Nepomuckého v Jidřichově Hradci, pivovar v Petrohradě, Zemské muzeum ve Výmaru, oltář Stětí sv. Jana Křtitele ve Vlíněvsi, náhrobek Dr. A. M. Pinkase, náhrobek K. H. Borovského, kolonáda Mlýnského a Nového pramene v Karlových Varech, schodiště v paláci hraběte Thun-Hohensteina v Praze, škola v Zálezlech, železniční viadukt v Malenicích atd.

Životním dílem je však bezesporu Národní divadlo v Praze. V roce 1865 byl vyzván k vypracování plánů na důstojné ND a z celé soutěže vychází jako vítěz. V roce 1881, po požáru ND, kdy je Zítkův hrob, hřbitov Maleniceobviňován z nedbalostí v projektu, se oženil s Bertou Lippertovou a žil na svém panství v Lčovicích. Odtud dojížděl na přednášky na pražskou německou polytechniku, na které setrval až do roku 1904. Při odchodu do výslužby získal uznání od císaře a v roce 1908 mu byl udělen titul barona. Ke konci svého života se ještě jednou vrátil k Národnímu divadlu - byl poradcem při dokončování Schnirchových trig. Osazení těchto trig se však nedočkal, zemřel roku 1909 a byl pochován v Malenicích, poblíž zámku Lčovice.

 

ZDROJ:

Katalog díla-arch. Josef Zítek, Karel Ksandr 
Fotografie: Daniel Havlík, Josef Pecka

Publikaci o J.Zítkovi naleznete ZDE: Brožura Josef Zítek a Malenice