Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Jihočeské hipostezky

Informace o hipoturistice (trasy, mapy, zastavení) v Jihočeském kraji naleznete zde.

logo

Rekonstrukce areálu fary (IKS Malenice)

Jsme partnery v projektu "Rekonstrukce areálu fary" v Malenicích a její přestavby na informační a kulturní středisko.


Více informací je k dispozici zde.

 

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Jihozápad a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP

sídlo/kontaktní adresa: 

Archiváře Teplého 102, 387 06  Malenice

telefon: 

383 390 134,
724 058 536

e-mail: 

info@krajempodsumavou.cz,        info@chanceinnature.cz

www.chanceinnature.cz
 

 logo chance

Najdete nás na facebooku

logo facebook

Partneři

logo MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech

Poznej Pošumaví

logo mas pošumaví

Obsah

Pohled do krajiny 

 PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ REGIONU

Mimořádné přírodní a krajinářské podmínky Šumavy vedly v minulém století k vyhlášení některých cenných území za chráněná (Boubínský prales). Již na počátku minulého století se zrodila myšlenka vyhlásit nejcennější oblasti Šumavy za národní park. Národní park zahrnuje nejméně dotčenou oblast šumavské přírody a tvoří jádro biosférické rezervace.

V řešeném území se Národní park Šumava rozkládá na území obcí Kvilda, Borová Lada, Strážný, Stožec, Nová Pec. Ostatní obce spadají do CHKO Šumava.

Zachovalé kvalitní přírodní prostředí ovlivňuje potenciál mikroregionu k jeho využívání – k rozvoji cestovního ruchu, a proto je největší prioritou jeho zachování.

Negativní vliv na prostředí v mikroregionu má doprava a malé lokální zdroje znečišťující ovzduší a povrchové vody. Doprava ovlivňuje prostředí především v okolí hlavního dopravního tahu z Vimperka přes Strážný na státní hranici. V devadesátých letech se výrazně zvýšila intenzita dopravy po této komunikaci, nejvíce vzrostl počet kamiónů.

Stav ovzduší je na území mikroregionu negativně ovlivněn způsobem topení. Plynofikace proběhla v 5 obcích (Strážný, Vimperk, Lenora, Volary, Zbytiny), Borová Lada využívá tepelná čerpadla, Nová Pec pilinové topení. Zbývající 4 obce mikroregionu spalují uhlí a dřevo.

Na základě pravidelných testů bylo zjištěno, že voda používaná v mikroregionu je převážně „měkká“ (malý obsah horčíku a vápníku, přebytek železa).

 

ZDROJ: www.hornivltava.cz

 

Pohled z Mářského vrchu k Javorníku-panorama