Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Jihočeské hipostezky

Informace o hipoturistice (trasy, mapy, zastavení) v Jihočeském kraji naleznete zde.

logo

Rekonstrukce areálu fary (IKS Malenice)

Jsme partnery v projektu "Rekonstrukce areálu fary" v Malenicích a její přestavby na informační a kulturní středisko.


Více informací je k dispozici zde.

 

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Jihozápad a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP

sídlo/kontaktní adresa: 

Archiváře Teplého 102, 387 06  Malenice

telefon: 

383 390 134,
724 058 536

e-mail: 

info@krajempodsumavou.cz,        info@chanceinnature.cz

www.chanceinnature.cz
 

 logo chance

Najdete nás na facebooku

logo facebook

Partneři

logo MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech

Poznej Pošumaví

logo mas pošumaví

Obsah

Helfenburk, hrad  H R A D Y

Dub, zámek Z Á M K Y

Lipovice, tvrzT V R Z E

   H R A D Y

hrad HUS

hrad HELFENBURK
 


 H r a d     H U S

Hrad byl založen na ochranu Zlaté stezky někdy po roce 1341 Pešky z Janovic, tehdejšími pány z Vimperka. Již v roce 1359 přináležela k novému hradu městečka Záblatí, Husinec či na dvacet dalších vesnic. Během husitských váleHrad HUSk patřil hrad Mikuláši z Husi, který ovšem v Praze nešťastně zahynul. Po krátkém působení Jana Smilka z Kremže, zůstal hrad bez majitele, čehož využil Habart Lopata z Hrádku, který odtud ze svou družinou přepadával kupce na Zlaté stezce. Prachatičtí měšťané měli z těchto loupeží velkých škod, proto hrad obléhali, ale vzhledem k jeho nedostupné poloze, bez úspěchu. Až když docházely Habartovi zásoby, stačil ještě domluvit svobodný odchod jeho i kumpánů z hradu. Poté byl hrad vypálen a stržen, takže se dodnes dochovaly jen zbytky zdiva.
Ruiny hradu stojí na krásném skalnatém ostrohu nad Blanicí, která skoro celý hrad obtáčí svým divokým tokem. Pamětní deska nám připomíná, že je místo nebezpečné doposud. Mladý muž našel smrt v údolí Blanice právě po pádu z tohoto ostrohu. Musíme si zde dát pozor i na bludný kořen, protože podle pověsti ten, který ho překročí, bude tři dny bloudit lesem. Zjevuje se zde i bílá paní, která hlídá Habartovy poklady, které už nestačil vzít sebou, když tento hrad kvapem opouštěl.
Navštivte toto místo

Najděte na mapě

 

 H r a d     H E L F E N B U R K

HelfenburkZřícenina hradu se nachází na skalnatém hřebenu v polesí Mlaka asi 5,5 km západně od Bavorova. 21. května 1355 král Karel IV. vyhověl žádosti bratří z Rožmberka a povolil jim vystavět hrad na vrchu Malošín. Po smrti posledního z bratrů Rožmberků jejich potomci neudrželi helfenburské panství a hrad se na čas stal majetkem Jana z Lobkovic a později Jana ze Švamberka. Roku 1503 se vrací HelfenburkHelfenburk znovu do rukou Rožmberků. V roce 1593 prodal vladař Petr Vok celé helfenburské panství s tehdy již pustým hradem prachatické obci za 20 000 kop českých grošů. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 připadlo helfenburské panství královské komoře. Král Ferdinand II. daroval roku 1622 starý a pustý hrad Janu Oldřichovi knížeti z Eggenberka. Později přešel hrad do rukou Švarcenberkům, jimž patřil až do provedení parcelace panství Netolice – Libějovoice na základě zákona o pozemkové reformě. V současné době je hrad Helfenburk pod správou Města Bavorov. V jarních a letních měsících je objekt využíván k různým kulturním akcím. Upravená hradní věž poskytuje krásný pohled na široké okolí i blízkou Šumavu.Helfenburk

Další informace:

Návštěvní hodiny na Helfenburku:
1. – 30. duben – otevřeno pouze o víkendech
10.00 – 17.00 hod (po dohodě i déle)
Helfenburk
1. květen – 30. září – otevřeno denně kromě pondělí
10.00 – 17.00 hod.

1. říjen – 31. prosinec – otevřeno pouze o víkendech
10.00 – 17.00 hod.

Vstupné:
Dospělí: 45,- Kč
Uplatňující slevu (studenti, důchodci) : 25,- Kč
Děti do šesti let zdarma

Srdečně všechny zveme k prohlídce hradu Helfenburk
Svou rozlohou 1,27 ha patří mezi největší zříceniny v republice. Dosud je dobře zachovaný obranný systém soustavy dělových a obranných bašt. Součástí zříceniny jsou i zbytky rozlehlého dvoulodního paláce. Helfenburk, vyhlídková věžObnoveny a zpřístupněny jsou i obě věže, z nich je jedna upravena jako rozhledna.
 
Kontakty:
Město Bavorov (majitel) 383 390 202
Ing. Luděk Hintnaus (správce) 603 844 720
e mail : helfenburk@email.cz
www.bavorov.cz
www.helfenburk.estranky.cz

Navštivte toto místo

Najděte na mapě

 

ZPĚT na úvod


 Z Á M K Y

zámek DUB

zámek Vimperk

zámek LČOVICE

zámek HOŠTICE U VOLYNĚ

zámek VLACHOVO BŘEZÍ

zámek SKALICE


 Z á m e k     D U B

Zámek Dub se nachází asi 15 kilometrů od Prachatic. Původně krásná novogotická stavba doznala změn – k horšímu, včetně toho, že do něj několik let úspěšně zatékalo.
Před deseti lety ji už jako víceméně trosku koupila rodina Battagliů. Práce na nové majitele čekalo víc než dost. Kdysi tu bývalo zemědělské učiliště, zbyly poDub zámek něm jen tuny betonu a sutě. Pak zbývalo už jen jediné: zrekonstruovat 34 místností a přidat ještě nový háv, tedy fasádu.
A co je na tomhle zámku jedinečné? Tak například kobercová dlažba s námětem řeckého meandru, v kuchyni původní střílny či renesanční fresky. A protože tehdy ještě nebyly foťáky, za zmínku a prohlédnutí stojí určitě i obraz zachycující prý velmi věrně obraz s nejstarším motivem tehdejší podoby tvrze. Pojďte se tedy spolu s námi podívat, jak se všemi nástrahami vypořádali noví zámečtí pánové.
Několikrát přestavěný zámek Dub na Prachaticku je typickou ukázkou novogotické architektury. Po půlstoletí úpadku jej současný majitel se značným úsilím a nákladem rekonstruuje, což je pro budoucnost objektu dobrým příslibem. Zámek Dub je přístupný veřejnosti, což jej činí turisticky zajímavým objektem.

Historie objektu:Dub, zámek
Dub se poprvé připomíná r. 1274 v predikátu vladyky Jana. Kde tento Jan, případně jakýsi Michálek z Dubu (1390) seděli, není známo. Možná na místní tvrzi, pokud tuto nepostavili až Dubští z Třebomyslic, vlastníci Dubu v 15. století. Ti také objekt někdy okolo r. 1500 poprvé přestavěli. První výslovná zmínka o dubské tvrzi nicméně pochází až z r. 1543, kdy ji – spolu s dvorem a vsí, tvrzí, dvorem a vsí Dubská Lhota a s Borčicemi – prodal Mikuláš Budkovský z Budkova Divišovi Boubínskému z Újezda. R. 1579 směnil Divišův syn Petr Dub za Střelu s Vlachyněm z Leskovce, od jehož dědice pak statek po r. 1608 získal Pavel Kavka z Říčan. Pavel Kavka tvrz přestavěl na renesanční zámek, který od Kavků koupil r. 1651 Miroslav Markvart z Hrádku. Za Markvartů z Hrádku byl Dub rozdělen. R. 1689 jej ve svých rukou sjednotil hrabě Karel Filip Buquoy a majitelé se pak střídali. V letech 1839 – 1865 vlastnil zámek rytíř Mořic z Hönigsteinu, který jej nechal novogoticky přestavět. Přestavbu projektoval J. Niklas, profesor architektury a stavitelství na Českém vysokém učení technickém. Posledním soukromým majitelem před r. 1945 byla rodina Bromovských. Ve druhé polovině 20. století, za státního vlastnictví, dubský zámek značně utrpěl; dnes se opět nachází v soukromých rukou a je postupně rehabilitován.Dub, zámek

Exteriér, stavební vývoj:
Podobu středověké tvrze Dub, která vznikla na mírně vyvýšené terénní terase ve vsi, neznáme. Jejím základem byla obdélná trojprostorová budova, již někdy kolem r. 1500 pohltilo východní křídlo zámku. Tvrz tehdy dostala podobu objektu na půdoryse čtyřúhelníku se starým východním palácem přestavěným do tvaru L a novým křídlem na západě. Oba paláce spojily hradby. Na jižní straně vznikla čtverhranná branská věž, odolnost severní hradby posílila před ni předsunutá hranolová, dovnitř otevřená bašta. Při přestavbě na pozdně renesanční zámek (1607) byl téměř zbořen a znovu postaven západní palác a na severní a jižní straně vznikla obvodová zástavba, takže objekt získal relativně souměrný půdorys. Ve druhé polovině 18. století obklopila nádvoří s výjimkou severu pilířová arkáda, bylo rozšířeno východní křídlo a upraveny interiéry. V letech 1854 – 1860 byl zámek novogoticky přestavěn.

Interiér:
Původní interiéry zámku byly ve druhé polovině 20. století prakticky zničeny; v současnosti jsou majitelem zámku pozvolna rekonstruovány.

Současný stav:
Zámek Dub, stojící v malém parku uprostřed stejnojmenné vsi, je patrová čtyřkřídlá novogotická budova se vstupní hodinovou věží. Nad vstupem stojí balkónový portikus, po stranách se nacházejí rizality a v nárožích dekorativní vížky. Nad oknem v přízemí na východě jsou renesanční kamenná ostění se znaky Pavla Kavky z Říčan, jeho manželky Anežky rozené z Hodějova a letopočtem 1607, dokládající pozdně renesanční přestavbu objektu.Dub, zámek

Adresa objektu/kontakty:
Rodina Battagliova
Zámek Dub čp. 1
384 25 Dub
tel.:603 750 056 Dub, zámek
tel.: 603 906 219, Daniel Battaglia
mio@email.cz
http://zamekdub.webnode.cz

V rekonstrukci, přístupné veřejnosti, prohlídky po předchozí dohodě nebo v případě jsou-li přítomni majitelé

Navštivte toto místo

Najděte na mapě


ZPĚT na úvod

   Z á m e k     V I M P E R K

Jeden z největších zámků v jižních Čechách-přístupné exteriéry, v části interiéru Vimperské muzeum.

Zámek VimperkZaložen na místě staršího hradiště zvíkovským purkrabím Purkartem z Janovic (Vrchotových) ve 2. polovině 13. století. Od konce 14. století patřil vladykům ze Sulevic; v té době již stálo pod hradem městečko. V roce 1470 držitelem proslulý válečník Václav Vlček z Čenova. Za Petra Kaplíře ze Sulevic spojeno roku 1479 městečko i hrad v jediný opevněný celek, zároveň postavena předsunutá pevnůstka Haselburg, která zajišťovala slabé místo hradu. Od roku 1494 v majetku Malovců z Chýnova (za nich přestavba hradu v zámek), v roce 1553 držitelem Jáchym z Hradce, roku 1563 Vilém z Rožmberka, v roce 1601 Volf Novohradský z Kolovrat (další přestavba), od roku 1630 Eggenberkové a 1698 Schwarzenberkové. Poslední přestavby v roce 1857, v objektu pak úřady a kasárna.

Zámek stojí na ostrohu nad údolím potoka, kterým vedla dálková cesta do zámek VimeperkBavor. Do předhradí se vstupuje branou, rozlehlý dvůr je obklopený hospodářskými budovami ze 17. století (např. bývalý pivovar), 2 kašny. Do vlastního zámku vchod další branou se znakem (letopočet 1622), s arkýřem na krakorcích a věžičkou. Nádvoří obklopeno dvoupatrovými budovami, část přízemí s arkádami na pilířích, nad blokem budov vystupuje kaple sv. Josefa. Na nejzazším skalnatém cípu ostrohu stojí tzv. Vlčkova věž, vysoká 13 m; pochází z 2. poloviny 13. století, v 1. patře hrotitý gotický portál z 15. století, v přízemí křížová klenba sklenutá na střední sloup. Pevnůstka Haselburg stojí sv. od zámku, je obklopena hradební zdí, vpravo od vstupní brány stojí zavalitá okrouhlá věž (průměr 14 m).

Zámek VimperkZámek je v současné době s výjimkou musejních prostor vyklizený. Probíhá zde archeologický a stavebně historický průzkum jako počátek přestavby na enviromentálně - vzdělávací centrum Národního parku Šumava, která má být hotova do sedmi let. Poněkud megalomanský program přinesl již dnes řadu nových skutečností: zejména existenci bergfritu (útočištné věže) v severním vrcholu areálu někdejšího hradu a řadu záklopových renesančních stropů v horním i dolním zámku. Největší z nich (cca 200 m čtverečných) kryje velký sál dolního zámku, dnes rozdělený na řadu místností.

Najděte na mapě

ZPĚT na úvod

 

 Z á m e k      L Č O V I C E 

Lčovice, zámekDominantou stejnojmenné obce v malebném předhůří Šumavy, zámek je dvoupatrová budova nepravidelného půdorysu s raně barokním arkádovým průčelím. Půdorys hlavní budovy zámku je z větší části tvořen původní gotickou tvrzí s 2 m silným zdivem. Ve výkenku v levé stěně nástupního schodiště je také dodnes dochován lomený gotický portál. Vstupní brána pochází z první poloviny 19. století. K severnímu nároží zámku je připojena patrová desetiboká barokní přístavba s klenutým přízemím.

V parku, který byl založen v roce 1660, stojí osmiboká, raně barokní kaple (1669) zakončená kupolí a lucernou, vyzdobenou malbou s bohatým štukem. Osmiboký je i pavilón se znakem Hýzrlů z Chodů. Stejný půdorys má i grotta s částečně dochovanými nástěnnými malbami.Lčovice, zámek

Významným majitelem zámku v 2. pol 19. stol byl také Josef Zítek, stavitel Národního divadla.

Dnes je budova zámku i přilehlý park soukromým majetkem a není běžně veřejnosti přístupná. Zámek i park jsou však památkově chráněné objekty.

Informace: Obecní úřad Lčovice, www.lcovice.cz, tel: 388 423 302
 

Navštivte toto místo

Najděte na mapě

 

 Z á m e k    H O Š T I C E    U    V O L Y N Ě

Zámek byl nejspíš postaven v 17. století na místě renesančního obydlí Vitanovských z Vlčkovic. Za Chlumčanských z Přestavlk byl roku 1777 přestavěn, dále byl upravován v letech 1870 – 1880 a počátkem 40. let 20. století. Uprostřed zámku nalezneme raně barokní portál.

Objekt je proslulý především z filmové trilogie Slunce, seno…. režiséra a místníhoHoštice, zámek rodáka Zdeňka Trošky. 

Informace: Obecní úřad Hoštice, www.hosticeuvolyne.estranky.cz, tel.: 383 372 034

Navštivte toto místo

Najděte na mapě

ZPĚT na úvod

 

 Z á m e k     V L A C H O V O    B Ř E Z Í

Zámek, ve kterém po roce 1945 sídlily kanceláře Státního statku, dnes patří obci a je veřejnosti nepřístupný. Má půdorys tvaru L. Přízemí je starší s valenými klenbami, novější první patro je barokní a zdobí jej štukové stropy. Na zámek kdysi jezdil Jan Neruda za dcerou správce zdejšího statku, Vlachovo Březí, zámekAničkou Tichou. Dodnes nám to připomíná pamětní deska umístěná na fasádě zámku.

Informace: Městský úřad Vlachovo Březí, www.vlachvobrezi.cz, tel.: 388 320 055

Navštivte toto místo

Najděte na mapě

 

 Z á m e k     S K A L I C E

V roce 1579 postavil Jan Malovec, který patřil k Malovcům z Chýnova tvrz Skalici. Po třicetileté válce je tvrz přestavěna na renesanční zámek. Mezi další majitele panství patří Sickingenové, Thun-Hohensteinové či rod Lumbe z Malonic, za jejichž působení byla provedena poslední přestavba zámku. V roce 1923 kupuje zámek pražský továrník Ferdinand Holoubek. Po roce 1950 zde hospodařily Státní statky Vimperk a v roce 1996 předaly zanedbaný majetek zpět rodině Holoubkově.
Ta se snaží uvést zámek s příslušenstvím do původního stavu. V současnosti zde můžeme využít nejen služeb koňské jízdárny (i krytá) a i dalších navazujících služeb. Jsou zde apartmány se samostatným vchodem a vlastním sociálním zařízením. K dispozici je i konferenční místnost pro 50 účastníků. Pokud jste ještě svobodni, můžete se nechat v zámecké kapli oddat. V areálu jízdárny je, v rámci tzv. České zoo, budována expozice původních plemen hospodářských zvířat. V expozici jsou zařazeny huculské koně, Česká červinka, ovce Česká valaška, králíci Český strakáč či Český červený nebo koza Česká bílá krátkosrstá.zámek Skalice

Adresa objektu/kontakty:
Jízdárna Zámek Skalicezámek Skalice
Holoubek & pravnuci s.r.o.
Bohumilice 1
384 81 Bohumilice
tel/fax.: 388 423 084 
tel.: 777 157 600, Míčková Monikazámek Skalice
info@zamekskalice.cz
www.zamekskalice.cz

Navštivte toto místo

Najděte na mapě


ZPĚT na úvod


 T V R Z E 


tvrz DRSLAVICE

tvrz LIPOVICE

tvrz BUDKOV


 T v r z     D R S L A V I C E

tvrz DrslaviceNejstarší písemná zpráva o vsi Drslavicích pochází z r. 1384, kdy byl jejím majitelem Štěpán z Drslavic (+ 1390). Po něm následoval Petr z Drslavic (1395), který připojil svou pečť k stížnému listu proti upálení mistra Jana Husa. Na konci 15. století koupili Drslavice Boubínští z Újezda. R. 1479 se uvádějí bratři Jaroslav a Petr Boubínští. R. 1538 získal tvrz (poprvé uváděnou), dvůr a ves od Diviše Boubínského Wolf Wienar z Murau. Od tohoto majitele koupil v r. 1548 tvrz s dvorem Zikmund Robmháp ze Suché pro Rožmberky. Za Viléma z Rožmberka došlo k přestavbě tvrze v renesančním slohu a byly postaveny ještě další budovy Drslavice tvrz
tzv. zámku. R. 1603 koupil drslavický statek od Petra Voka z Rožmberka Volf Novohradský z Kolovrat. Zámek a ves byly císařskými vojáky v r. 1619 vypáleny, ale pak zase obnoveny, nejspíš za nového majitele. V r. 1627 totiž koupil statek od věřitelů Jáchyma z Kolovrat kníže Jan Oldřich z Eggenberku a připojil jej k vimperskému panství. R. 1777 dali Schwarzenberkové přestavět tvrz na sýpku. Bývalý komplexDrslavice tvrz zámku tvoří tři přízemní a patrové budovy, seskupené kolem průjezdního dvora. V přízemí přední budovy obrácené k silnici byl hostinec, v patře byly obytné místnosti. Západní část tvoří bývalá tvrz - dvoupatrové stavení se zbytky arkýře a sgrafitovou rustikou.

Informace:
Rodina Švejdova
Drslavice č. 1, 384 21 Husinec
Tel.: 731 416 111, 388 332 319
Nyní v rekonstrukci (přestavba na muzeum a hotel), prohlídka možná pouze v případě jsou-li přítomni majitelé, nebo po předchozí dohodě, vstupné dobrovolné, služby: rezervace prohlídek, občerstvení, noční prohlídky, společenské akce na objednávku.

Navštivte toto místo

Najděte na mapě

ZPĚT na úvod 

 T v r z    L I P O V I C E

První zpráva o Lipovicích a její tvrzi pochází z roku 1386. V této době patřila vesnice a tvrz Janu z Lipovic.
Nejstarší archeologické památky, které byly v Lipovicích při kopání ve sklepě tvrze nalezeny, pocházejí z doby vlády Vladislava II., na konci 12. století. Jsou jimi střepy tlačených ozdob z doby románské.
Vesnice a tvrz Lipovice patřila mezi významná vladycká sídla a byla v držení rodu Lipovských z Lipovic.Lipovice tvrz
Tvrz, která od roku 1693 sloužila jako sýpka, budí starověkým zjevem již zdaleka pozornost. Je postavena na výšině, takže z ní můžeme pozorovat vesnice: Budkov, Chlumany, kopce Libín a Boubín.
Rysy mohutné stavby se dochovaly do dnešních dnů. Tvrz chránil hluboký příkop, ještě dnes je ke straně silnice patrný.
Vstup do tvrze je přístupný ze dvora, dále pokračuje přístavkem po schodech. Celé schodiště je goticky klenuté. Největší místností je ve tvrzi tmavá kuchyně. Zde se nachází starožitný vlašský krb. Nad ním je nyní už jen málo vidět rýsování figur v malbě. Nad malbami býval pověšen znak Lipovských z Lipovic.
Do prvního patra se chodilo, dnes už zrušenou a zazděnou, pavlačí. Zde jsou také goticky klenuté prostory a malé místnosti se střílnami ve zdi. V druhém poschodí bývaly síně, které mají okna ke vsi. Ve výklencích zdí jsou po celé šíři umístěna kamenná sedátka. Na nádvoří a kolem tvrze se i nyní nacházejí prostorné sklepy, ve kterých se kdysi nacházely zásoby potravin. V případě nebezpečí se zde schovávali lidé a utíkali podzemní chodbou, která vede do lesa Na Luhu a na hrad Helfenburg! 

Informace: Obecní úřad Lipovice, tel: +420 388 320 431, www.lipovice.w1.cz

Navštivte toto místo

Najděte na mapě

 

 T v r z     B U D K O V

Tvrz rytířů Budkovských je dosud zachována ve zdech dnešní sýpky na bývalém panském dvoře ve východním dílu obce.
Podle stavebního rozboru i historických souvislostí můžeme tedy stavbu tvrze datovat do samého počátku 16. století.
Představuje ji dvoupatrová stavba na půdorysu protáhlého obdélníka (7,8 x 23 m), krytá strmou, na obou bocích zvalbenou střechou, která je považována za korunu stavby, neboť štíhlý vysoký krov stavby pochází ještě z původní tvrze a je svého druhu tvrz Budkovpamátkou zcela vyjimečnou.
Konstrukce krovu tvoří střední sloupky, kotvené do vazných trámů a zavětrované společně s krokvemi šikmými vzpěrami, ondřejskými kříži a hambalkami. Další pozdněgotické, případně renesanční stavební zásahy rytířů Budkovských připomínají články dnešního vstupního portálu, pravoúhlý portál v přízemí a obě dochované klenby.
Podle výběhů zdí a situace na katastrálním plánu z roku 1837 měla tvrz patrně hrazené předdvoří, se kterým byla asi současně chráněna obvodovým příkopem.
Svou funkci rytířského sídla přestala plnit "zřejmě" hned po konfiskaci roku 1620, nejpozději po roce 1675, kdy byl statek připojen k Vlachovu Březí. Po barokní adaptaci slouží trvale jako sýpka.

Informace: Obecní úřad Budkov, www.budkov.net, tel. 388 320 449

Navštivte toto místo

Najděte na mapě
 

 ZPĚT na úvod

 

ZDROJE INFORMACÍ:

www.helfenburk.estranky.cz, www.bavorov.cz, www.dubuprachatic.cz,www.pametihodnosti.cz

Text: Josef Pecka

Foto: Ivana Řandová, Josef Pecka, Dan Havlík