Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Jihočeské hipostezky

Informace o hipoturistice (trasy, mapy, zastavení) v Jihočeském kraji naleznete zde.

logo

Rekonstrukce areálu fary (IKS Malenice)

Jsme partnery v projektu "Rekonstrukce areálu fary" v Malenicích a její přestavby na informační a kulturní středisko.


Více informací je k dispozici zde.

 

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Jihozápad a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP

sídlo/kontaktní adresa: 

Archiváře Teplého 102, 387 06  Malenice

telefon: 

383 390 134,
724 058 536

e-mail: 

info@krajempodsumavou.cz,        info@chanceinnature.cz

www.chanceinnature.cz
 

 logo chance

Najdete nás na facebooku

logo facebook

Partneři

logo MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech

Poznej Pošumaví

logo mas pošumaví

Obsah

 Drobná sakrální architektura
v Kraji pod Šumavou

Křížek BudilovPutujeme-li malebným jihočeským Pošumavím, zjistíme, že snad není obec, na jejímž katastru bychom nenašli nejrůznější projevy drobné sakrální architektury. Patří mezi ně křížky, Kamenný kříž při ceste Budkov-Chlumanyboží muka, výklenkové kapličky, interiérové kapličky i malé návesní kaple. Zvláštním projevem drobné sakrální architektury jsou křížové cesty. Všechny tyto stavby mají svou hodnotu uměleckou, tu větší, jinde téměř zanedbatelnou, byly však vždy citlivě zasazeny do krajiny a jsou dodnes významnými krajinotvornými prvky. Dostaly se i na vojenské a turistické mapy, jako místa orientační.

Zálezly

Nejjednodušší sakrální stavbou jsou křížky a kříže (krucifix). Původně dřevěné, později v pozdním baroku kamenné a konečně od 2, poloviny 19. století litinové na kamenných soklech, stávají na rozcestích silnic, i polních či lesních cest. Kříž je jedním z nejstarších křesťanských symbolů a jeho umístění ve volné krajině či na jiných místech bývalo motivováno různými pohnutkami, Kamenný kříž v Chlístověvelmi často šlo o votivní záležitost. Kamenné sokly křížků jsou často ukázkou mistrné kamenické práce, jak je tomu i v případě křížku postaveného v roce 1878 u silnice v Budilově. V Zálezlech je tradiční litinový krucifix nahrazen křížkem kamenným. Velké kamenné kříže byly opatřeny obrazem ukřižovaného Krista vyvedeném na plechu, jak je tomu i v případě kříže při silnici z Husince do Lažiště. Najdeme je i před kaplemi (Zálezly) nebo před vchodem na hřbitov (Dub).

 

Boží muka bývají malé stavby ve tvaru pilíře nebo sloupu opatřeného patkou a hlavicí, někdy je výklenek nad sloupem krytý stříškou. Symbolizují sloup, u něhož byl Kristus bičován. Mohou podobně jako kříže býtBoží muka Prachatice postavenyBoží muka Nespice v místech, kde došlo k nějakému neštěstí, většinou úmrtí osoby v místě známé. Kamenná boží muka jsou známa od 14. století, ač se jich vzhledem k obrazoborectví husitů dochovalo málo. K největšímu rozšíření těchto ozdobných krajinných prvků došlo v období baroka. V případě jižních Čech jde většinou o kvalitní kamenické práce, příkladem jsou Boží muka při silnici z Nespic do Žáru. Objevují se i boží muka zděná, kde monolitní sloup bývá nahrazen zděným, ukončeným výklenkem pro obraz, nebo sošku. Příklad takových Božích muk najdeme při cestě do Osek na okraji Prachatic.

 

Výklenkové kapličky stojí typově mezi Božími muky a kapličkami interiérovými Kaplička Lčovices uzavíratelným prostorem. Nacházíme je při cestách, které mívaly v dřívějších dobách dálkový charakter. V Malenicích stojí výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého Výklenkové kaple v Dubuna mostě přes Volyňku. K výklenkovým kaplím můžeme přiřadit i trojbokou kapličku při silnici do Budkova, opatřenou třemi výklenky, či čtyřbokou výklenkovou kapličku ve Lčovicích. Nepřehlédnutelná je výklenková kaplička na rozcestí silnic doVýklenková kaplička - Sv.Jan Malenice Drslavic a Lažiště, která je výrazným krajinotvorným prvkem tohoto krásného koutu našeho regionu. Zajímavou podívanou skýtají dvě výklenkové kapličky umístěné v ohradní zdi zámeckého parku v Dubu. Bohužel ve výklencích chybí sošky sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha z poloviny 19. století.

 

Kaplička LibotyněInteriérové kapličky jsou opatřeny malým oltářem a jednoduchou výzdobou (obraz, soška). Jsou opatřeny plnými dveřmi či laťovými vrátky nebo mříží. Většinou tyto kapličky plní i funkci zvoničky. V Libotyni objevíme půvabnou kapličku nesoucí rukopis zednického mistra Jakuba Bursy. Ve Zdenicích je návesní kaplička čtvercového půdorysu s fasádou zdobenou pilastry. Návesní kaple ChlístovOjedinělým vzhledem zaujme kaplička se zvonicí v Mladíkově, jejíž cibulová střecha je opatřena šindelovou krytinou. Kaplička MladikovCibulovou střechu má i kaplička v Kratušíně. Variantou malých interiérových kapliček jsou návesní kaple, které plnily funkci shromaždiště věřících ve vsi, dnes jsou často místem setkávání občanů při různých akcích Návesní kaple v mohou dosahovat velikosti menšího kostelíka. Od toho se liší tím, že v kapli není uchovávána eucharistie. Návesní kaple vznikají většinou od druhé poloviny 19. století do začátku století dvacátého. Většinou se u nich objevují prvky novorománského, novogotického či novobarokního tvarosloví. Zvonička RačovZa všechny uveďme alespoň návesní kaple v Chlístově, Chlumanech a v Zálezlech.

 

Zcela výjimečně nacházíme na vsích i samostatné zvoničky, jako je tomu v Račově.

 

Zvláštním projevem drobné sakrální architektury jsou křížové cesty. Jedná se o výtvarné ztvárnění poslední cesty Ježíše Krista z domu Piláta Pontského na horu Kalvárii. Většinou mívá čtrnáct výklenkových kaplí s obrazy znázorňujícími jednotlivá Kristova zastavení. Ve Vlachově Březí na návrší nad hřbitovem stojí osmiboká kaple sv. Ducha, postavená v 18. století. Je zaklenuta kupoKřížová cesta Vlachovo Březílí s malbami J.Bošky z roku 1903. K této kapli byla v roce 1853 postavena křížová cesta, kterou představuje 14 výklenkových kapliček s obrazy malovanými původně Janem Boškou a Františkem Matouškem, renovovanými Jindřichem Boškou st. a v roce 1996 Jindřichem Boškou ml. Křížové cestě dominuje Kalvárie se scénou ukřižování.

 

Mater DolorosaNa pomezí objektů drobné sakrální architektury a sochařské tvorby stojí sochy svatých na volném prostranství. Za všechny uveďme alespoň sochu sv. Jana Nepomuckého ve Vlachově Březí z r. 1794 a sošku Mater Dolorosa při silnici z Dubské Lhoty do Dubu. Sv.J.Nepomucký Vl. Březí

 

 

 

ZPĚT na úvod

 

Mgr. Pavel Fencl, autor textu 
Fotografie: Prachatické muzeum